Hva skjer - se her!

Logobilde hva skjer se her 

Markedssekretaer

 

kjent fjes i nøkkelposisjon

Da har vi ansatt ny markedssekretær i 40 prosent stilling i Lyngdal Markedsforening. Dette nye, blide fjeset er kjent for de fleste i markedsforeninga, og for veldig mange i Lyngdal for øvrig. Velkommen i jobben, Mette Frøytland!Ho fikk det vi kan kalle en «spontan start» den 7. oktober, og er pr dags dato i full sving innen sin timetallsramme.

- Ja, jeg har jo en sekretærfunksjon, bekrefter Mette.

- Jeg har spesielt ansvar for å være Sentrumsgårdens kontakt overfor markedsforeninga, men er det selvsagt for alle medlemmer også. Jeg skal delta i arbeidet med å lage aktivitetsplaner, ha ansvaret for samarbeidet mellom de seks rodelederene i sentrum, delta på møter og skrive referater, hjelpe til med gjennomføring av arrangementer, og være aktiv i forhold til å oppsøke markedsforeningas medlemer, ramser hun opp.

Totalt er handelsstanden i Lyngdal delt opp i elleve roder – eller områder, om du vil – og hver rode har sin leder som skal sørge for at samarbeidet går greit og at forslag som fremmes blir tatt opp til diskusjon i styret.

Mette har god erfaring fra handel i Lyngdal også.

- For det første har jeg sittet i styret i Lyngdal Markedsforening siden 2008, sier hun.

- Jeg har hatt stillingen som butikksjef både hos Lindex og Jysk, og den jobben innbefatter så å si samtlige funksjoner i bedriften, fra personalansvar og timeplanlegging, vareplassering og lager, til dekorasjon i butikken og rydding og søppeltømming.

Denne energiske damen har bodd på Lista siden 2006, nå med samboer og fire gutter i alderen 2,5 til 16,5 år, men hun understreker at hun er lyngdalsjente, og at hun alltid har jobba i Lyngdal.

Mette Frøytland skal ha fast innetid på kontoret i Sandalsgården hver onsdag mellom klokka 10:00 og 15:00.

- De øvrige timene jeg skal jobbe, må fordeles på arrangementer, møter og annet forefallende som jeg skal gjøre etter avtale med Thor Ove, sier hun.

Den nye markedssekretæren treffer du på mobil nummer 99 64 05 80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: Markedsforening, administrasjon, markedssekretær

byggvell

handelsparken

knottenkro

sorlandsbadet

sparebanken sor

RSS