Hva skjer - se her!

Logobilde hva skjer se her 

Jan Kristensen og Bente Skeibrok

Røde Kors oppfordrer til bedre samarbeid for eldre

I rapporten «Ingen tid til omsorg? Eldreomsorgen slik vi møter den» melder Røde Kors om flere alvorlige forhold ved norsk eldreomsorg. Lyngdal Røde Kors har nylig overlevert rapporten «Ingen tid til omsorg?» til ordfører Jan Kristensen.

Foto: Ordfører Jan Kristensen og Bente Skeibrok fra Lyngdal Røde Kors

Gjennom tilbakemeldinger fra over 420 av Røde Kors sine besøksvenner landet rundt har vi fått et innblikk i situasjonen til eldre hjemmeboende og eldre på sykehjem, forteller Bente Skeibrok og Aase Gabrielsen i Lyngdal Røde Kors. Funnene er nedslående. Det er store mangler ved norsk eldreomsorg når det kommer til mat, omsorg, helse- og aktivitetstilbud.

Observasjonene til Røde Kors står ikke alene. Statistisk sentralbyrå (SSB) pekte i 2017 på eldre med og uten demens på sykehjem som den gruppen av personer i Norge med de fjerde største humanitære behovene. Det at eldre må leve de siste årene i livet uten tilfredsstillende omsorg, aktivitet og helsehjelp er uholdbart.  

-Vi hadde en fin dialog med Jan Kristensen vedrørende LBS og Hjemmetjenesten hvor vi opplever at de ansatte gjør en formidabelt god jobb med de ressursene de har, forteller Bente og Aase.  Vi har også god dialog og samarbeid med helsesektoren i Lyngdal kommune.

Endring er mulig
Rapporten tegner også et bilde av at det er mulig å få til endring. I noen tilfeller er det justeringer som må til, slik at eldre får middag på riktig tidspunkt av døgnet. Innenfor andre områder krever det mer; hvordan kan man sikre at eldre hjemmeboende får besøk til faste tider av hjelpere som de rekker å bli kjent med, eller at helsehjelpen er godt koordinert.

Vi sitter ikke på en fasit for hvordan kommunen skal gi et bedre tilbud, her kreves det at lokalbefolkningen, lokalpolitikere og frivilligheten går sammen om å finne de tilbudene som passer best i kommunen, sier Bente Skeibrok.

Lokalpolitikerne må på banen
Vi utfordrer lokalpolitikerne til å se hvilke grep de kan ta for at eldre får møtt sine grunnleggende behov. Det er deres ansvar å sørge for at forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenester fra 2003 følges.  

I rapporten skisserer Røde Kors syv områder hvor det bør settes inn en betydelig innsats:

  1. Det må settes inn en kraftig innsats mot ensomhet blant eldre
  2. Flere tilpassede aktiviteter for eldre med ulikt funksjonsnivå
  3. Mer variert og velsmakende mat, samt bedre tilrettelegging av måltidene
  4. Helsevesenet må yte tett, koordinert og tilrettelagt oppfølging
  5. Tilby faste kontaktpersoner og forutsigbarhet i tjenestene som gis
  6. Nasjonale og lokale myndigheter, sykehjemmene og andre institusjoner for eldre må legge til rette for et bedre samarbeid med frivilligheten
  7. Frivilligheten må tilpasse sitt tilbud til de behovene som finnes lokalt

Tags: hvaskjerilyngdal, Røde Kors i Lyngdal

byggvell

handelsparken

knottenkro

sorlandsbadet

sparebanken sor

RSS